CÔNG TY TNHH TM DV - ĐIỆN LẠNH TNT
DUS
  • DUS
  • DUS
  • Tên công ty:
  • Giá: 0 VND
  • Hotline: 0909 357 111
  • Số lượt xem: 973
Chi tiết

 

Bảng giá DUS

List

Item name – DongHaWin

Model

 

 

Hose power

(hp)

 

 

Quantity

 

VNĐ

01

Evaporation ( Cooler Unit)

DUS – 020E

2.0 hp

01 set

8.600.000

02

Evaporation ( Cooler Unit)

DUS – 030E

3.0hp

01 set

9.960.000

03

Evaporation ( Cooler Unit)

DUS – 040E

4.0hp

01 set

11.680.000

04

Evaporation ( Cooler Unit)

DUS – 050E

5.0hp

01 set

15.830.000

05

Evaporation ( Cooler Unit)

DUS – 075E

7.5hp

01 set

22.340.000

06

Evaporation ( Cooler Unit)

DUS – 100E

10hp

01 set

27.170.000

07

Evaporation ( Cooler Unit)

DUS – 120E

12hp

01 set

32.670.000

08

Evaporation ( Cooler Unit)

DUS – 150E

15hp

01 set

40.230.000

 

Bảng giá DUS- L

List

Item name – DongHaWin

Model

 

 

Hose power (hp)

 

 

Quantity

 

VNĐ

01

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 180E-L

18 hp

01 set

57.380.000

02

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST –200E-L

20hp

01 set

64.125.000

03

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST– 250E-L

25hp

01 set

74.930.000

04

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 300E-L

           30hp

01 set

84.375.000

05

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 350E-L

35hp

01 set

100.237.000

06

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 400E-L

40hp

01 set

110.025.000

07

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 450E-L

45hp

01 set

117.788.000

08

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 500E-L

50hp

01 set

132.638.000

 

Bảng giá DUS-M. 

List

Item name – DongHaWin

Model

 

 

Hose power

(hp)

 

 

Quantity

 

VNĐ

01

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 180E-M

18 hp

01 set

47.250.000

02

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 200E-M

20hp

01 set

56.025.000

03

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 250E-M

25hp

01 set

64.800.000

04

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 300E-M

30hp

01 set

67.838.000

05

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 350E-M

35hp

01 set

76.613.000

06

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 400E-M

40hp

01 set

85.387.000

07

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 450E-M

45hp

01 set

91.462.000

08

Evaporation ( Cooler Unit)

DUST – 500E-M

50hp

01 set

113.737.000

 

 

Cùng loại