CÔNG TY TNHH TM DV - ĐIỆN LẠNH TNT
CDAS
  • CDAS
  • CDAS
  • Tên công ty:
  • Giá: 0 VND
  • Hotline: 0909 357 111
  • Số lượt xem: 836
Chi tiết

 

Bảng Giá CDAS- M

 

List

Bitzer Compressor model

Model

    Hose power

(hp) 

 

 

Quantity

 

 

VNĐ

1

2DES-3

CDAS-M1-030

3.0 HP

01 unit

70.740.000

2

4FES-5

CDAS-M1-050

5.0 HP

01 unit

85.350.000

3

4DES-7

CDAS-M1-075

7.5 HP

01 unit

95.610.000

4

4VES-10

CDAS-M1-100

10 HP

01 unit

126.320.000

5

4PES-15

CDAS-M1-150

15 HP

01 unit

152.580.000

6

7

4NES-20

CDAS-M1-200

20 HP

01 unit

178.950.000

8

4HE-25

CDAS-M1-250

25 HP

01 unit

253.660.000

9

4GE-30

CDAS-M1-300

30 HP

01 unit

254.770.000

10

6GE-40

CDAS-M1-400

40 HP

01 unit

336.622.000

 

Bảng Giá CDAS-L

11

4FES-3

CDAS-L1-030

3.0 HP

01 unit

76.340.000

12

4DES-5

CDAS-L1-050

5.0 HP

01 unit

89.700.000

13

4TES-9

CDAS-L1-075

7.5 HP

01 unit

115.980.000

14

4PES-12

CDAS-L1-100

10 HP

01 unit

131.450.000

15

4HE-18

CDAS-L1-150

15 HP

01 unit

185.720.000

16

4GE-23

CDAS-L1-200

20 HP

01 unit

208.570.000

17

6HE-28

CDAS-L1-250

25 HP

01 unit

253.660.000

18

6GE-34

CDAS-L1-300

30 HP

01 unit

289.710.000

19

6FE-44

CDAS-L1-400

40 HP

01 unit

355.050.000

 

Bảng Giá CDAS-T

List

BitzerCompressormodel

Model

Hose power( hp)

 

 

Quantity

 

 

VNĐ

 

01

S4T-5.2Y

CDAS-T1-050

5.0 HP

01 unit

135.586.000

02

S4N-8.2Y

CDAS-T1-075

7.5 HP

01 unit

148.061.000

03

S4G-12.2Y

CDAS-T1-100

10 HP

01 unit

178.200.000

04

S6J-16.2Y

CDAS-T1-150

15 HP

01 unit

225.517.000

05

S6H-20.2Y

CDAS-T1-200

20 HP

01 unit

239.100.000

06

S6G-25.2Y

CDAS-L1-250

25 HP

01 unit

265.983.000

07

S6F-30.2Y

CDAS-L1-300

30 HP

01 unit

320.000.000

 

 

 

Cùng loại